Hvorfor sier dere at rus og barn ikke kan kombineres? Har selv vokst opp med foreldre som drakk på en dannet ansvarlig måte i selskapelige anledninger, og vet om foreldre som røyker hasj både en gang i blant og hver kveld uten at dette går utover foreldransvaret. Når dere trekker fram ekspertveldet på denne måten støtter dere opp om heksejakter som knuser norske familier.
Klart, i noen tilfeller kan rus gjør at noen ikke bør ha barn, men i flere tilfeller har det lite eller ingen ting å si, og er ikke så alvorlig at det klassifiserer for omsorgsovertakelse eller heksejakt. Barnevernet har jo selv sagt at det å bli tatt for å kjøpe hasj ikke er noe de anser som tilstrekkelig for å konstatere omsorgssvikt. Her trengst det vel aller mest at man blir mindre rigide, ikke?
Mann, 27 år fra Oslo

I utgangspunktet forsøker vi å være forsiktige med å uttale oss om meninger knyttet til rus og rusmidler. Dette fordi vi anser det som vår oppgave å gi faktaopplysninger uten moralisme og «pekefingre». Hvis vi har uttalt oss om rus og barn slik du har skrevet, har vi nok ment at barn godt kan spares for voksnes rusatferd. Med det mener vi at barn lett merker om atferden til voksne endres, og at dette kan skape uro hos barnet. Hvor lite eller mye som skal til før rus bør føre til omsorgssvikt overlater vi til andre å vurdere.

Legg igjen en kommentar