blue-question-mark

Hei! Jeg skal jobbe med et stort konsertarrangement, og lurer på hvilke tiltak som bør gjøres når jeg oppdager overstadig berusede personer? Jeg er ikke sertifisert ordensvakt, og skal bare være en som overværer sikkerheten og varsler vaktene ved forskjellige situasjoner. Dette kan være situasjoner som: – Personen klarer så vidt å stå på beina, veldig beruset – Personen oppfører seg voldelig, eller ikke vil høre etter/gjøre som du sier – Personen er bevisstløs og ikke reagerer på klaps i ansiktet/ gni knyttneve i brystet På forhånd takk!
Mann, 25 år fra Rogaland

Hvis det serveres alkohol ved dette kosertarrangementet, vil det etter Serveringsloven § 16 pålegge arrangementet å ha en eller flere godkjente ordensvakter. Når det gjelder din rolle ovenfor de problemene du nevner, er det viktig at du kontakter vaktene. Du må være klar over at berusede personer kan være svært uberegnelige. Selv om det ikke er ulovlig å være beruset, er du i din fulle rett til å anmode noen om å forlate plassen. Grensen går ved å bortvise noen med fysisk makt. Etter loven skal politiet kontaktes hvis en overstadig beruset person nekter å forlate plassen. Hvis en person ikke reagerer på ytre stimuli (som klaps, gni knyttneve mot brystet) bør helsepersonell kontaktes, enten de som er på arrangementet eller legevakt.

Arrangøren av en konsert, særlig hvis det dreier seg om et stort arrangement, ønsker at arrangementet skal bli en trygg opplevelse for publikum. Dere som er på jobb bør derfor også være forberedt på at deltagere kan være bevisstløse av andre årsaker enn av alkohol, eller illegale rusmidler. For å sikre tryggheten best mulig for alle må arrangementet planlegges. Hvis noe av det du nevner skjer eller andre ting er det greit å ha en plan eller instruks på forhånd for å vite hva man skal gjøre. Under store arrangementer med masse mennesker, på et avgrenset sted, og hvor det serveres alkohol, kan det ofte bli uoversiktelig og stressende. Lykke til.

Legg igjen en kommentar