cannabisHei, jeg er en mann på 24 år som røyker marijuana/hasj i perioder. Jeg har plettfritt rulleblad og vil selvfølgelig beholde dette, med tanke på at jeg nettopp er ferdig med en utdanning som jeg ikke vil skal tilfrynses.

Jeg har hørt fra venner at så lenge man er i besittelse av mindre en 15 g hasj/marijuana så vil man kun få bot. Vil det si at hvis man søker jobb, så vil man fortsatt ha plettfritt rulleblad? Jeg ønsker at man arbeidsgiver ikke skal kunne se om man har røyket seg en joint, selv om man har blitt tatt en gang. Stemmer dette? Jeg vet det er dumt å ødelegge en framtidig karriere, men samtidig så oppfører jeg meg veldig bra når jeg er ute og er «fjern». Hvis jeg drikker meg full så hender det fra tid til annen som med de fleste nordmenn at man går et eller annet dumt (eks slossing eller noe annet unødvendig). Med THC i kroppen så har det aldri vært noe tegn til dette, og man er mer «easy-going» 🙂
Mann, 24 år fra Aust-Agder

Det stemmer at grensen for forelegg ligger for på 10- 15 gram for hasj, og en forutsetning for forelegg er at det er snakk om erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning.Et forelegg vil ikke vises på en «vanlig» politiattest.

Det finnes tre typer politiattester:

I den «uttømmende» finnes absolutt alle opplysninger om dine eventuelle lovbrudd, uansett hvor lenge siden disse er begått.

Om du vil søke om opptak på politihøyskolen, jobbe i forsvaret, eller ønsker å arbeide som vakt i et vaktselskap, vil den instansen du søker på gå gjennom den «uttømmende» politiattesten, og der vil alle registreringer vises. I en slik opptaksprosess kan de ulike instansene se på om ditt forelegg vil ha betydning for om de vil ansette deg eller ikke.

Noen arbeidsgivere, skoler og forsvaret kan be om ulike typer politiattester. Dette kan de gjøre fordi det er ansett som viktig for at jobben skal bli utført best mulig. For eksempel skal man kunne unngå å ansette tidligere overgripere i barnehager eller vinningsforbrytere i politiet.

De fleste private arbeidsgivere har imidlertid ikke rett til å få se din politiattest. Det gjelder for eksempel banker og posten. De har heller ikke lov til å spørre om dette på intervju.

3. I BEGRENSEDE politiattester opplyses det kun om noen saker

Begrenset politiattest betyr at politiet opplyser om kun de lovovertredelsene som har en klar sammenheng med jobb eller tiltak som er grunnen til at man vil få innsyn i en politiattest.

Et viktig unntak er

Her uttaler politiet seg om forhold som har betydning for arbeidet med barn. Dette vil si at en person som har begått overgrep mot barn skal ikke arbeide med barn. Det vil også si at en person som er straffet for narkotika lovbrudd ikke skal arbeide med barn i noen år.

Sammenheng mellom overtredelsen og konsekvensene av overtredelsen
Det er for eksempel ikke slik at urinering på offentlig gate eller kjøring på rødt lys en gang i livet skal stenge en person ute fra å arbeide med barn.

Strafferegistrene
Straffereaksjoner registreres i to registre:

Disse opplysningene blir ikke slettet. Men opplysningene er taushetsbelagt og det er straffbart å utlevere opplysninger fra disse registrene.

Les mer om politiattester på: www.politi.no.

Lov om strafferegistrering.

Andre aktuelle artikler fra ung.no

Kilde: Politidirektoratet

Legg igjen en kommentar