Jeg har vært på fest som varte i fem dager. Og har for brukt lsd et par ganger de siste ukene. Og har også hatt et stort alkoholinntak de siste dagene. Fant så ut i dag at jeg er gravid :O Nå lurer jeg veldig på om festen kan ha skadet fosteret. Det er ca tre uker siden unnfangelsen.
Kvinne, 30 år fra Oslo

 

Bruk av LSD under svangerskapet synes å være forbundet med en økt risiko for spontanabort og en høyere hyppighet av misdannelser hos fosteret. Derimot er tidligere funn av kromosomskader ikke bekreftet.

Alkohol kan skade fosterutviklingen fra første stund, men vi kjenner ikke den minste skadelige dose. Sannsynligvis er denne grensen varierende fra kvinne til kvinne, og fra foster til foster. Det vi allikevel vet er at svært mange har drukket alkohol før de blir klar over at de er gravide, og at svangerskapet allikevel går som normalt uten noen form for komplikasjoner eller skader på barnet. Generelt er det jevnt forbruk gjennom svangerskapet som er farlig, og det er uvanlig at barn blir skadet av ett enkelt eller noen få alkoholinntak. De aller fleste barn som fødes med alkoholskade, har mødre som er kroniske alkoholmisbrukere.

Ønsker du utfyllende informasjon, ta kontakt med Borgestadklinikken som har spesiell kompetanse på dette området.

Legg igjen en kommentar