amfetamin_litenHei. Jeg har hørt at det kan ta opptil 3 måneder før cannabis er helt ute av kroppen. Hvordan er det med kokain? Dersom man tar utgangspunkt i hyppig bruk over lengere tid, hvor lang tid vil det være rimelig at det tar før man kan avlevere en ren urinprøve? Jeg har hørt at det er gangske kort tid i forhold til Cannabis. Hvis dette stemmer, lurer jeg også på hvorfor det er så forskjellig mellom disse stoffene? Takk for raskt svar.

THC, som er det viktigste virkestoffet  i cannabis, er fettløselig, og derfor lagres dette  i kroppens fettvev. Et jevnt inntak av hasj vil føre til en opphoping av dette stoffet i kroppen. Dette er grunnen til at det kan spores i urinen så lang tid. Kokain er ikke fettløselig, og skilles derfor ut mye raskere av kroppen. I blod kan kokain påvises i noen timer etter siste inntak, i urinen 2 til 4 dager.

Legg igjen en kommentar