promillesymbolHei. En voksen mann på ca. 70 kilo drikker 2 bokser pils(0,5) på styrten. Hvormye promille har han etter 15 min?
Kvinne, 58 år fra Møre og Romsda
l
På sidene til folkehelseinstituttet står det at alkohol i gjennomsnitt vil  fordele seg i 70 prosent av kroppsvekten hos menn. Som en hovedregel anslåes det at alkohol forbrenner med 0,15 promille per time (0,10 – 0,25). For omtrentlig beregning av promille etter alkoholinntak brukes denne formelen for menn: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 70%) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille. Pils inneholder ca 18 g alkohol pr 0,5 liter, i ditt eksempel vil dette bli som følger:
2 x 18gram = 36 gram alkohol, som fordeles i 70 kg x 70% =49 kg av kroppsvekten. Dette gir en alkoholkonsemtrasjon i blodet på 36 g / 49 kg = 0,73 g/kg = 0,73 promille. I gjennomsnitt forbrennes 0,15 promille pr time, etter 15 min vil defor promillen anslagsvis ligge på ca 0,69. Det er verdt å merke seg at individuelle forhold påvirker beregningen og at utregnede verdier vil bli omtrentlige.
Hvis du trykker her kommer du til en side på vår hjemmeside som har flere promillekalkulatorer som du kan bruke til å regne ut promille med.

Legg igjen en kommentar