rustlf-logo 75x67Vi får ofte spørsmål om hva som er det farligste rusmiddelet. Dette spørsmålet er det nærmest umulig å svare på. Det kommer an på så mange faktorer. En annen måte å stille spørsmålet på, er ved å spørre «Er det alkohol, narkotika eller tobakk som fører til de største problemene?» En forskergruppe fra England har stilt nettopp dette spørsmålet. De har prøvd å svare på dette, og deriblant også rangert ulike substanser etter hvor skadelige de er. (Nutt et. al 2010) Rangeringen baserer seg på både skader for den enkelte bruker  og skader for andre. Samlet sett kommer alkohol ut som mest skadelig, fulgt av heroin og crack.
Les mer om undersøkelsen >>

Legg igjen en kommentar