rustlf-logo 75x67Hvor kan man få hjelp til rusmisbrukere i Sandvika/Asker område?
Mann, 26 år fra Akershus

Vi anbefaler deg å ringe til Fritt Sykehusvalg og snakke med dem. De har informasjon om ventetider, rettigheter osv. Pasientrådgivertelefonen deres har nummer 800 41 004, og er åpen alle hverdager kl. 08.00 til 15.00.

Sånn umiddelbart er Åsterud det første stedet som faller oss inn i Sandvika/Asker-området. Det er en behandlingsinstitusjon for menn over 18 år. Avdelingen har tolv sengeplasser og gir tilbud om behandlingsopphold av seks måneders varighet hvor pasientene er innlagt på institusjonen. Åsterud er underlagt Bærum sykehus, Sosialmedisinsk klinikk. Her følger kontaktinfo:

Besøksadresse
Blakstad sykehus, post 3. Strandveien 35, 1392 Vettre
Postadresse
Postboks 83
, 1309 Rud
Telefon 66 75 12 10
Sentral epost: aasterud@sabhf.no
Husk at du trenger henvisning for å få plass. Henvisningfår du av fastlegen din eller av en ruskonsulent på NAV

Legg igjen en kommentar