cannabisJeg var tidligere en aktiv hasjrøyker, til jeg ble gravid. Sluttet da helt, og sønnen min er nå 8 uker. Skal snart på konsert, å har skikkelig lyst på en liten en da. Jeg fullammer, og hvis jeg røyker en dag, hvor lenge må jeg da vente med å amme? Hvor lenge sitter det i blodet? Har lest at så lenge ting er i blodet, havner det i melka. Missfortå meg rett her, jeg har sluttet å røyke, men vil bare kose meg litt en dag.
Kvinne, år fra

Dette er svaret vi fikk da vi tok direkte kontakt med Folkehelseinstituttet:

 

«Ammende frarådes å bruke hasj/cannabis. Det viktigste virketstoffet i cannabis er tetrahydrocannabinol (THC). Det er bevist at THC går over i morsmelk etter at mor har røykt hasj, men mengden som barnet får i seg ved amming er vanskelig å anslå. Rapporter om hvilke effekter bruk av cannabis hos ammende mødre har på barnet er begrenset. Det har vært rapportert tegn på sløvhet, svakhet og dårlig spisemønster hos spedbarn eksponert for cannabis gjennom brystmelk.

THC kan oftest påvises i blodet inntil om lag et halvt døgn etter inntak av en vanlig rusgivende enkeltdose. Etter betydelig og gjentatt bruk i høye doser kan THC i enkelte tilfeller påvises i blod i flere døgn, opptil 1 uke, etter siste inntak. Så lenge THC finnes i blodet kan det gå over i brystmelk.

Basert på den foreliggende dokumentasjon vil det beste derfor være å helt avstå fra bruk av psykoaktive stoffer så lenge man ammer. Dersom man likevel velger å fravike dette rådet, bør man unngå amming i ett døgn etter en enkelteksponering.»

Som du ser, så frarådes det bruk av rusmidler overhodet, men må du, så vent minst et døgn. Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen fra Norsk Helseinformatikk.

Legg igjen en kommentar