utropstegnHei! Jeg registrer feil svar til 17 år gammel gutt som spør om han kan nektes førerkort hvis han er jevnlig bruker av hasj. Svaret er JA! Før man får kjøre opp fil førerkort, sender biltilsynet forespørsel til politiet om vedkommende oppfyller vandelskravet til å få førerkort. Hvis det viser seg at søker er jevnlig bruker av rusmidler, herunder hasj – vil han ikke oppfylle vandelskravet, som er ganske strengt. Han vil som regel få en karantene på ett til to år. Hilsen politiet.
Kvinne, 40 år fra

Takk for tilbakemelding, dette kan være med på å gjøre våre tjenester bedre. Vi skal sjekke dette og bruke dine opplysninger til å rette opp det angjeldende svaret!

Legg igjen en kommentar