Hei! Samboeren min røyker hasj jevnlig. Det har nå kommet en bekymringsmelding ang dette til barnevernet, som iverksetter undersøkelser. Har de rett til å kreve urinprøver? Hva vil skje dersom de finner hasj i denne? Jeg er rusfri.

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan føre til omsorgssvikt på grunn av rusmisbruk, kan barneverntjenesten be om urinprøve etter at de har konkludert i saken. Det er forøvrig bred enighet både i fagfeltet og stort sett i befolkningen, at rus og ansvar for barn ikke er forenlig. Barn er svært sensitive for endringer i foreldrenes væremåte  som  f.eks. følge av rus.

Vi forelsår at du kontakter barneverntjenesten for oppklaring. Husk at du/dere har klagerett på alle vedtak som fattes. Det skal det alltid opplyses om i et vedtaksbrev. Her på våre sider har vi samlet en del informasjon om barnevern.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar