Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!
Om familievernet

Informasjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Dei fleste par og familiar opplever frå tid til annan vanskar eller konfliktar. Det finst hjelp i familievernet. Den er gratis og lett tilgjengeleg. Du kan sjølv bestille time, tilvising frå lege er ikkje naudsynt. Familievernet gir råd og rettleiing om samlivsproblem, anten til heile familien, til paret eller til einskildpersonar. Ein kan få hjelp til å halde fram i eit parforhold, eller hjelp i samband med samlivsbrot og separasjon/skilsmisse. Tenesta oppmodar klientar om å søkje hjelp på eit tidleg stadium for å unngå at konfliktane blir fastlåste.

Lenker