Lurer på om jeg er på vei til og bli alkoholiker?Når jeg drikker må jeg bare ha mere og mere det ender med at jeg blir stupfull. Det går utover de som jeg er mest glad i. Vil ikke ha det sånn lenger,hva skal jeg gjøre? Hvem kan jeg prate med anonymt?

Mann, 43 år fra Møre og Romsdal

For å svare på spørsmålet om hvorvidt du er på vei til å bli alkoholiker kan du ta utgangspunkt i følgende sett av kriterier fra et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV. Ifølge dette foreligger det avhengighet («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning
2. Abstinenssymptomer

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter
7. Bruken fortsetter på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger.

Anonyme Alkoholikere har en telefontjeneste som man kan kontakte anonymt. Mer info om deres tilbud finner du her.

Hvis du ønsker hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet ,trenger du en henvisning fra fastlegen. På hjemmesiden til Fritt Sykehusvalg finner du oversikt over hva slags tilbud som finnes  i området der du bor.

 

Legg igjen en kommentar