Hvor lang tid mp man vente med å kjøre bil når man har tatt en valium?
Kvinne, 35 år fra Akershus

 

Dette kan vi ikke gi deg noe eksakt svar på. Det kommer an på hvor ofte du bruker det, om du har fått godkjenning til å kjøre på tross av Valiumbruk osv. Valium sitter i blodet i inntil 3 døgn, og i urinen inntil 2 uker. Du kan lese mer om Valium på felleskatalogen.no, på felleskatalogens pasientutgave, og generelt om benzodiazepner på Folkehelseinstituttets faktaark.

Legg igjen en kommentar