rustlf-logo 75x67

Er det falig å drikke alkohol etter man har tatt tramadol 50mg jeg bruker det mot kroniske smerter
Kvinne, 24 år fra Oslo

Dette er noe du definitivt bør snakke med legen din om.

Her er litt infomasjon:

Tramadol kan forårsake tretthet og denne effekten kan bli potensert av alkohol. Problemet med samtidig alkoholinntak er det at alkohol også har disse effektene, selvfølgelig doseavhengig, og da vil alkohol og tramadol forsterke hverandres effekt på dette med våkenhetsnivå, reaksjonsevne m.v. Dette er helt doseavhengig. Det betyr at å drikke en større mengde alkohol i sammen med tramadol, er helt klart potensielt farlig, og må unngåes. Man vil kunne få uforutsigbare virkninger, f.eks. bli svært mye mer ruset enn vanlig av en alkoholmengde man vanligvis tåler godt, hvis man samtidig bruker tramadol. I aller verste fall vil kombinasjonen av tramadol og en stor mengde alkohol kunne lamme åndedrettet, med dødsfall til følge.

Det er umulig å angi hvor mye alkohol man evt kan bruke i sammen med tramadol, så det sikreste er å la være å kombinere disse. Derfor denne advarselen i vedlegget, som helt definitivt er et godt råd som bør følges. Velger man allikevel å bruke noe alkohol mens man har tatt tramadol, må dette være med stor forsiktighet, slik at man ikke får seg noen ubehagelige overraskelser. Dvs et lite glass vin eller øl vil neppe gi deg noen ubehagelige bivirkninger, men ma må være ytterst forsiktig. Å gå på fest å drikke større mengder alkohol mens man bruker tramadol må helt klart unngåes, da dette er en potensielt farlig og uforutsigbar situasjon.

Kilde: Lommenlegen.no.

Legg igjen en kommentar