Hei, jeg har nettopp tatt en hel pakke av smertestillende : tramadol. er det farlig?

Kvinne, 15 år fra Buskerud

RUStelfonens hjemmeside er ikke et akutt tilbud og det kan være farlig med et så stort inntak av smertestillende.  Kontakt derfor legevakten 113, sykehus eller gifttelefonen  (tlf. 22 59 13 00).

> Les mer om tramadol i pasientutgaven til felleskatalogen.

Har du det vanskelig og trenger noen å snakke med vil vi anbefale deg at du prater med noen voksne du har tillit til. Eller så kan du ta kontakt med barnevernet i kommunen, helsestasjon for ungdom, utekontakten, helsesøster eller en sosiallærer.

Legg igjen en kommentar