vinflaske og -glassHvor kan en få rask behandling for alkoholmisbruk, og dekkes dette oppholdet av det offentlige
Finnmark

Vi vil anbefale deg å kontakte frittsykehusvalg, 800 41 004. Her kan du enten lese, eller spørre om uliketype behandlinger, eller spørre dem. Du kan også ringe til de ulike behandlingsstedene for å høre om hvor lange ventelister de har. Det offentlige betaler for behandlingen, men da må du få henvisning/ søke om behandlingsplass gjennom fastlegen, eller ruskonsulenten din. Er du villig til å betale for oppholdet selv, er ikke ventetiden så lang som den ofte er når det offentlige betaler.

Du kan også gå inn på en nettside som heter samarbeidsforum.org, her kan du lese om ulike behandlingskollektiv.

Legg igjen en kommentar