Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Selvhjelp Norge ble etablert i april 2006 og er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp. Nasjonal plan for selvhjelp gir føringene for kompetansesenteret Selvhjelp Norges arbeid. Planens visjon er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når problemer oppstår. Selvhjelp Norge drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet

Selvorganisert selvhjelp er et viktig verktøy i bearbeidingen av egne livsproblemer – også problemer knyttet til rusmidler.  Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet har sammen laget et informasjonshefte. Heftet skal bidra til å gjøre muligheten for å delta i selvorganiserte selvhjelpsgrupper kjent for den norske befolkningen.