rustlf-logo 75x67Hei. Etter lang tids bruk av ulike doser metadon, med en daglig dose på 90mg idag – hva worst-case ved en hurtig nedtrapping/seponering?
Mann, 32 år fra Østfold

Det er både smertefullt og ubehagelig når metadondosen reduseres brått, og på grunn av den lange virketiden til metadon, vil abstinensen vare lenger enn etter bruk av for eksempel morfin og heroin. Vanlige abstinensreaksjoner er feber, svette, skjelvinger, kvalme, muskelsmerter, «gåsehud», diaré, uro og søvnproblemer. Dette kan minne om en influensaliknende sykdom. Suget etter opioider vil kunne komme raskt tilbake og være sterkt. Jo mer du har brukt og slutter tvert, jo sterkere blir absitinensplagene.

Det anbefales ikke å slutte med alt på en gang. Du kan trappe ned gradvis. Dette anbefaler vi at du gjør sammen med helsepersonell/lege. Hvis det ikke er et alternativ, kan du gjøre det selv. I såfall, gjør det langsomt og trapp ned til få mg. i døgnet. Da vil du få mye mindre abstinenser.

Legg igjen en kommentar