Tvangsinleggelse

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

paragraf_litenHei. Jeg har en mor som lider av ett stor alkohol problem. Vi som pårørende ser at dette komme til å ende i døden om det ikke blir tatt tak i dette. Det har seg slik per nå dags dato at hun ikke klare seg selv,hun må ha stell å har hjemmetjeneste,men hjemmetjenesten står maktesløse,for de mener at hun ikke er en kandidat for dem. Hun klarer ikke gjøre rede for seg,å truer med liv og at hun ikke vill mer. Har gjentatte ganger hatt anfall der hun har blitt bevistløs. Det har også gjentatte ganger skjedd at hun har gått ut ,å ligget ute i kulden,og vert ved ubevisthet. Har begynt å glemme,å kan så vidt snakke for seg lenger. Har også vert i kontakt me hennes kordinator å hennes fastlege,om å få tatt henne me tvang eller bli lagt inn på psykriatisk,men fastlegen sa nei å mente dette ikke var nødvendig. Hun kom tilslutt inn på ett avrusnings senter,men skrev seg selv ut etter bare noen timer. Hun kan ikke gjøre rede for seg. Dette er en ganske vanskelig situasjon,for vi er redd at vår mor kansje ikke kommer seg hjem,elller at hun ligger utendøs bevistløs. Er ikke dette ett grunnlag for tvangsinleggelse? Dette er slitsom å det går utover hennes helse og vår psykiske helse. Hva er det å gjøre?
Kvinne, 19 år fra Rogaland

Det var ikke noe bra å høre om dere pårørende og din mors situasjon. Vi anbefaler deg/dere å snakke med Stiftelsen PårørendeSenteret i Stavanger. Du kan kontakte dem på telefon: 51 53 11 11, eller på mail parorende@parorendesenteret.no.

Om tvangsinnleggelse av rusavhengige

Tvangsinnleggelse av rusavhengige kan i hovedsak gjøres med hjemmel i:

  • Lov og sosiale tjenester (LOST) § 6-2.

Hovedformålet med denne hjemmelen er hensynet til rusbrukerens eget liv og helse. Tvangsperioden har en grense på 3 mnd.

  • LOST § 6-2-a

Denne paragrafen er rettet mot gravide rusavhengige. Hovedformålet er å avverge skader på fosteret.

  • LOST § 6-3.

Denne paragrafen gir pasienter mulighet til å avtale tilbakehold i institusjon, såkalt frivillig tvang.

LOST § 6-1-a gir pårørende rettskrav overfor sosialtjenesten ved at sosialkontoret ved henvendelse må utrede en meldt sak med sikte på eventuelt å begjære tvangsinnleggelse.

I tillegg til hjemlene i LOST brukes det også tvang overfor rusbrukere inn under andre lovverk hvor selve rusbruken ikke er hovedbegrunnelsen. De viktigste lovene som da benyttes er:

  • Barnevernsloven, § 4-24

Vilkårene for tvang er her alvorlige atferdsvansker etter tre kriterier, ett av dem er «vedvarende bruk av rusmidler». Slik tvang kan gis opp til fylte 18 år, med muligheter for forlengelse ut over dette.

  • Lov om psykisk helsevern, kapittel 3.

Bruken av tvang gjøres her enten fordi pasientens sinnslidelse kan utgjøre en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv og helse eller fordi det er sannsynlig at pasienten uten tvangsinnleggelse får redusert mulighetene til bedring eller at det er sannsynlig at tilstanden forverres. Rusavhengighet er egen diagnosekategori i diagnosesystemet DSM IV.

Politilovens § 9 gir politiet anledning til å sette personer i drukkenskapsarrest når beruselse forstyrrer offentlig ro og orden eller når personens atferd er til fare for en selv og andre. Loven gir også politiet plikt til å transportere personer til medisinsk undersøkelse eller behandling når dette anses som nødvendig.

  • Spesialisthelsetjenesteloven, § 3-1 og helsepersonelloven, § 7 gir helsepersonell plikt til å gi helsehjelp ved akutte behov, også hvis personen motsetter seg dette. Denne tvangssituasjonen er knyttet til behov for øyeblikkelig hjelp og kan ikke gis lang varighet.

Pårørendes situasjon klargjøres og utvides noe i forhold til LOST § 6-2-a gjennom pasientrettighetslovens § 1-3.

Du kan finne alle disse lovene ved å søke etter dem på www.lovdata.no. Du kan lese mer om bruk av tvang i denne artikkelen.

Har du/dere flere spørsmål, så nøl ikke med å ringe oss på 08588. Håper du/dere får hjelp og støtte på PårørendeSenteret.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.