Hei. Prøver å finne svar på nett, men finner ikke noe brukelig… Er det lovpålagt for kommunene å ha en ruskonsulent ansatt? Er det noe sted man kan finne noen form for «stillingsinstruks» for en ruskonsulent? På forhånd takk for svar.
Kvinne, 34 år fra Vestfold

Sosialtjenesten/NAV har lovpålagt ansvar for å tilby og igangsette arbeidet med individuelle planer til dem som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Sosialtjenesten/NAV har etter loven også et ansvar for å følge opp dem som skal inn på eller er på institusjon, samt dem som har fullført et opphold på institusjon og har behov for videre rehabilitering og poliklinisk oppfølging. Dette innebærer at sosialtjenesten/NAV må finne frem til og tilby individuelt tilpassede tiltak, og da især gode og stabile boligløsninger.

Om de har en lovpålagt plikt til å ha en ruskonsulent, kan vi ikke finne ut av. Vi anbefaler deg å snakke med kommunen du bor i. Eller du kan snakke med fritt sykehusvalg på 800 41 004 om dine rettigheter som pasient.

Legg igjen en kommentar