rustlf-logo 75x67Hva vil det si, nå det er testet kreatinin på 12580?
Mann, 19 år fra Oslo

Kreatin finnes naturlig i kroppen, og mesteparten av kroppens lagre med kreatin er å finne i muskulaturen. Kreatinin utskilles gjennom urinen via nyrene. Kreatinin målt i urin benyttes som et enkelt mål på konsentrasjon, f eks ved rusmiddelanalyser. Det er vanskelig å definere en øvre grense, fordi Kreatinin normalt varierer betydelig gjennom døgnet. Ved rusmiddelanalyser kan unormalt tynn urin vanskeliggjøre analysene og kan indikere manipulert prøve. Inntak av 0,5 – 1 liter vann eller mer vil medføre at kreatinin i urin vil kunne falle ned til omkring 2 – 3 mmol/L over de neste par timene, og dette kan medføre at konsentrasjonen av rusmidler faller under påvisningsgrensen og rapporteres som negative. Så det anbefales derfor å ikke drikke mye vann før prøven avgis, eller aller helst levere morgenurin.

Referanseområdet for s-kreatinin er vanligvis 45-90 μmol/L for kvinner og 60-110 μmol/L for menn. Nivået stiger imidlertid hvis utskillelsen gjennom nyrene blir nedsatt. Måling av kreatininkonsentrasjonen i blodet kan derfor brukes som kontroll på nyrefunksjonen.

Den referansemengden du nevener er så høy at vi ikke kan uttale oss om det.  Vi anbefaler deg derfor å kontakte lege, eller de som tok prøvene for å få svar på  spørsmålet ditt.

Legg igjen en kommentar