vinflaske og -glassHei. Min kone har slitt med rusproblemer i flere år. Hun har tidvis søvnproblemer. Tidvis angstproblemer. Har prøvd å få hjelp gjennom fastlege, psykiater og psykolog. Hun har fått tilbud om innleggelse på A-senter og psykiatrisk. Men hun er livredd sykehus og institusjoner. Kan jeg tvangsinnlegge henne?
Hun og jeg fungerer supert når hun har holdt seg edru en stund. Drikker selv om hun får angsdempende medisin som som valium. Har alltid en eller annen grunn til å drikke. Gjemmer alkohol rundt i hele huset. Lover og lyver. Sier at nå skal hun slutte å drikke, for så å fortsette straks etter. Dette skjer nå 5-6 ganger i året. Da er hun på kjøret i 2-3 uker. Får også kjøpt illegale piller i ett miljø. Jeg vet ikke hva. Når jeg er bortreist på jobb, har jeg flere ganger måttet ringe 113 for å prøve å hjelpe henne. Dette er veldig slitsomt for både meg og henne. Har Dere noen gode råd? Hilsen Utslitt og usikker
Mann, 57 år fra Rogaland

Dersom din kone innser at hun trenger hjelp, kan hun ta en samtale med fastlegen og få en henvisning til behandling som kan passe for henne, enten poliklinisk på en ruspoliklinikk eller innleggelse på en rusinstitusjon. Ut i fra det du skriver i ditt spørsmål kan det virke som om det er en bakenforliggende årsak til at hun ruser seg.

Du kan kontakte Veiledningssenteret for pårørende på telefon 22993490 for råd og veiledning, og Al-anon/alateen, for de som lever med en alkoholiker eller er berørt av en persons drikking. De kan nåes på telefon 51660000. De vil kunne gi informasjon om støttegrupper for pårørende/barn av alkoholikere i ditt distrikt. Ellers er det viktig at din kone klart og tydelig får høre hva drikkingen hennes gjør med deg, og at du som er berørt stiller krav om at hun bør endre på dette. Du kan også gå inn på www.frittsykehusvalg.no og se hva slags behandlingssteder som finnes i nærheten av dere.

Når det gjelder tvangsinnleggelse finnes ulike lovbestemmelser som gir adgang til dette overfor rusavhengige. Landsforeningen mot Stoffmisbruk (LMS) har laget en rapport om «Rusavhengighet og bruk av tvang.» Her finner man blant annet oversikt over hvilke lover og paragrafer det er snakk om.

Når det gjelder tvangsinnleggelse av en voksen rusavhengig (hvis det er snakk om å bli tvunget til behandling), vil Sosialtjenenestlovens § 6-2 kunne komme til anvendelse. Den sier innledningsvis at «Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak etter § 6-1 ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a annet ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder.»

Da du er pårørende i denne saken, er det greit å være kjent med at «Sosialtjenesten skal ved melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk foreta de nødvendige undersøkelser i saken, og vurdere om det skal fremmes sak etter §§ 6-2 eller 6-2a. Når saken er utredet, skal den pårørende ha tilbakemelding om dette.(Sosialtjenesteloven § 6-1 a)

> Du finner hele Sosialtjenesteloven her

 

 

Legg igjen en kommentar