promillesymbol_litenUvitende om jeg hadde promille dagen etter, kjørte jeg moped med 0,71 i promille. 1.Hvor lenge må jeg være uten førerkort for bil? 2.Må jeg kjøre opp etter karantene, på nytt til sertefikat? 3. Hvor lang dom og hvor stor bot kan jeg vente meg. Hilsen student.
Mann, 41 år fra

Tap av førerrett for minst ett år er obligatorisk ved kjøring i påvirket tilstand. Fra 05 – 0,8 i promille gjelder tap av førerett i 12 -18 måneder.

Dette er imidlertid bare et utgangspunkt. Tapet av retten kan settes til kortere tid dersom det vil virke urimelig hardt med så langt tap eller dersom det foreligger særdeles formildende omstendigheter. Foreligger det skjerpende omstendigheter, for eksempel kjøring over lang strekning, trafikkulykke, bilbrukstyveri eller lignende, skal det fastsettes lengre tapstid.

Når det gjelder utmåling av straffen for øvrig så vil det også kunne variere fra sak til sak etter vurdering. Vegtrafikklovens paragraf 31 har mer om dette, informasjon finner du her.

 

Legg igjen en kommentar