marihuanafrHei, Jeg lurer på om det er forbudt å eie cannabisfrø. Jeg ser at frøene ikke er med i narkotikalisten på lovdata (faktisk unntatt). https://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-19780630-0008-001.html En anna lov jeg kom over sier at det er forbudt å innføre og omsette cannabisfrø. https://lovdata.no/for/sf/ld/td-19990913-1052-008.html#28 Men er det da lov til å eie, eller gi vekk cannabisfrø?

Mann, 22 år fra Sør-Trøndelag

Innførsel av cannabisfrø rammes av forskrift om såvarer § 28: «Innførsel og omsetning av frø av planter, som inneholder narkotiske stoffer, tillates ikke.» Strafferammen er fastsatt i den såkalte matloven § 28: «Forsettlig eller uaktsom overtredelse av […] denne loven […] straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes.»

Omsetting betegnes som «besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.» Å gi vekk cannabisfrø kunne da trolig bli betegnet som «overdragelse uten vederlag.» Det ville nok være opp til politiet å vurdere om det er snakk om «besittelse med sikte på salg» eller om det er ikke er besittelse med sikte på salg.

Legg igjen en kommentar