Hei! Jeg lurer på hva som skjer hvis man blander ca. 6 Postafen tabletter og ca. 6 1. grams Paracet tabletter? Kommer man da til å dø, eller er det bare en «vanlig» overdose?

Kvinne, 15 år fra Østfold

Dersom du tar for mye Postafen:

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel.

Symptomer på overdose kan være endringer i pupillene, rødming i ansiktet, munntørrhet, oppstemthet, hallusinasjoner, krampeanfall, plager med stive muskler, ustøe eller skjelvende bevegelser, problemer med balanse- og koordinasjon, skjelving, psykoser, høy kroppstemperatur, høyt blodtrykk, raske hjerteslag og forstyrret hjerterytme.

Hos voksne kan overdosering virke dempende på sentralnervesystemet og gi symptomer som døsighet, koma, oppstemthet, krampeanfall eller depresjon etter anfall. Hos små barn kan overdosering virke stimulerende på sentralnervesystemet. Alvorlig forgiftning hos barn og voksne kan føre til hevelser i hjernen, dyp koma, nedsatt pustefunksjon, hjerte- og lungesvikt og dødsfall.

Dersom du tar for mye Paracetamol:

Ved overdosering av Paracetamol, kan det oppstå leverskade. I alvorlige tilfeller livstruende leverskade. Med overdose menes ca. 6 – 10 ganger høyere dose enn anbefalt. Inntak av over 10 g paracetamol til voksne gir stor risiko for leverskade. Symptomer kan først komme etter 2 døgn eller mer. Det er derfor av største betydning at motgift gis så tidlig som mulig hvis alvorlig leverskade skal kunne forhindres.

Som du leser ovenfor kan det være svært farlig å ta overdose på disse medisinene. Vi anbefaler at du følger henvisningen som står på pakken.

Legg igjen en kommentar