rustlf-logo 75x67Om jeg tar rundt hundre mg Stilnoct (ti tabl.) og drikker vodka, hva vil da skje? Og om jeg i tillegg tar hundre mg vallergan (ti tabl.) sammen med ovenfor nevnte? Og hva skjer om jeg tar smertestillende (paracet, ibux, pinex forte o.l) sammen med alkohol? Og alt sammen nevnt ovenfor i tillegg til voltaren og postafen sammen med alkohol?

Kvinne, 16 år fra Sør-Trøndelag

Stilnoct er et B-preparat som fåes på resept av lege og brukes ofte mot forbigående og kortvarige søvnvansker. I felleskatalogen anbefales aldri mer enn 10 mg. Det å ta 100 mg Stilnoct er overdosering og kan føre til svekket bevissthet og koma. Blander du dette med alkohol blir det livstruende. I verste fall vil det få en dødelig utgang. Alkohol er et dempende og sløvende rusmiddel blant annet, det samme er Stilnoct. For mye av dette kan føre til pustestans, det skjer ved at pustesenteret i hjernen lammes.

Vallergan er et C-prererat og brukes også mot kortvarige søvnproblem, og er sløvende for kroppen. 100 mg med vallergan er overdosering. Symptomene på det kan være ulike og føre til alvorig utfall, men det oppfordres å ringe giftinformasjonen 22 59 13 00. Vallergan påvirker virkningen av alkohol, forsterker virkningen men kan få uante følger. Vil anbefale deg å spørre en lege om den mer konkrete påvirkningen av alkohol og vallergan. Det er uansett frarådet å kombinere disse midlene. Les mer om Vallergan i felleskatalogen sin pasientutgave.

Paracet, Ibux og Pinex forte er smertestillende medikamenter. Pinex forte inneholder kodein, som er et morfinpreparat, og paracetamol. Paracet inneholder paracetamol. Paracetamol brytes ned i leveren, overdosering på dette kan føre til skader på lever. Inntak av store mengder Paracet eller Paracetamol kan gi alvorlig forgiftning og kan i verste fall føre til død. Les mer om paracetamol.

Ibux har virkestoffet Ibuprofen. Ibux kan føre til irritasjon av maveslimhinnen og løs avføring (diaré) er de vanligste bivirkningene ved bruk av Ibux, og forekommer hos omlag 10% av pasientene. Svie/kløe i endetarmen, vanligvis mild, kan forekomme hos mellom 10 og 35 % ved bruk av Ibux stikkpiller.Andre vanlige bivirkninger (hos mer enn en av hundre pasienter) er halsbrann, kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, hodepine, trøtthet og utslett.

Les mer om alle disse tre legemidlene i pasientutgaven, (se ovenfor). Alkohol frarådes å bruke sammen med alle disse. Legemidler og alkohol påvirker hverandre.

Blander du alt du har beskrevet her, kan det få meget alvorlige konsekvenser, og i verste fall vil det føre til død.

> Les mer om alkohol.

 

 

Legg igjen en kommentar