rustlf-logo 75x67Heisann jeg har fått en oppgave om å skrive om rusmiljøet i byen jeg bor i. Og jeg lurer litt på hvor mange avrusningsklinikker og rehabliteringssentre det er i Finnmark ? Og om dere vet noe om hvile aldersgrupper som er mest avhengig i Finnmark ? Håper på svar fortest mulig

Kvinne, 15 år fra Finnmark

(Tittelen er tilpasset innholdet i spørsmålet. Admin)

Vi kan ikke si noe om hvilke aldersgrupper som er mest avhengig av rusmidler i Finnmark. Men du kan lese mer om statestikk om rusmiddelbruk i Norge på SIRUS (statens institutt for rusmiddelforskning) sine nettsider.

Når det gjelder avrusingsklinikker og behandlingssentre i Finmark, kan du gå inn på noe som heter fritt sykehusvalg og  se. Der kan du velge under sykdom/ behandling; Rus og avhengighet. Så klikker du deg videre nedover. Finnmark hører til under helse nord.

Legg igjen en kommentar