hasjDa jeg var 23 år gammel bråstoppet jeg å røyke hasj etter ett år med med jevnlig røyking. Da fikk jeg plutselig angst og begynte å lide av kronisk stress som har redusert livskvaliteten min.
Nå, seks år etter sitter fortsatt en form for kronisk stress/angst i kroppen som jeg fikk den gangen. Kan hasj føre til plager i mange år etter man sluttet? Kan hasj føre til permanente skader i hjernens kjemi?

Mann, 28 år fra Oslo

Fysiske langtidsvirkninger:
Langtidsvirkninger med bruk av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar, og kan påvirke hormonbalansen med mulige menstrusjonsforstyrrelser hos kvinner og redusert sædcelleantall hos menn.

Psykiske langtidsvirkninger:
Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner og kan utløse psykoser hos disponerte individer. Dette kan vanskeliggjøre behandlingen av sinnslidelser som schizofreni og depresjonstilstander. Det er likevel ikke påvist at bruk av cannabis fører til livsvarige hjerneskader, men det kan muligens gi en reduksjon av enkelte intellektuelle funksjoner.

En har ment at det såkalte amotivasjonssyndromet skyldes bruk av cannabisstoffer. Syndromet utvikles særlig hos unge, mottakelige individer. De blir likegyldige, apatiske, får nedsatt konsentrasjonsevne, nedsatt toleranse for skuffelser, samt får uvilje mot å gi seg i kast med nye oppgaver. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom hva som skyldes stoffbruken, og hva som skyldes miljøfaktorer, f eks. «gjengens spilleregler» for atferd og livsstil.
Les mer om cannabis og hjernen

Hva det er som egentlig skyldes at du har fått kronisk stress/angst kan vi ikke si noe sikkert om. Cannabis bruket kan ha hatt noe å si for at du fikk angst da du sluttet, men slike bivirkninger grunnet cannabis er normalt noe som går over etter dager, uker.

Legg igjen en kommentar