Jeg har en del spørsmål om HVEM det er som ruser seg! 1. Er det flere nordmenn, eller flere med innvandrer bakrunn som ruser seg? 2. Er det de med psykiske, eller de med fysiske problemer som ruser seg? 3. Duker de fleste under ved gruppepress, eller gjør de fleste det ved egen vilje 4. Er det de som bor i rike deler av byen, eller fattige deler av byen som ruser seg?

Mann, 18 år fra Akershus

Når det gjelder spørsmål 1, så er ble det gjort en befolkningsundersøkelse i 2008 der det viste seg at personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika ser ut til å holde fast ved lavere rusmiddelbruk enn etnisk norske og vestlige innvandrere. Les mer HER.

Når det gjelder spørsmål 2 kjenner vi ikke til noen sammenliknende undersøkelser på akkurat det. Men det er ganske klart at en del mennesker med psykiske problemer døyver problemene sine med rus.

Spørsmål 3 er det også vanskelig å gi noe godt svar på. Hva som oppleves som drikkepress for noen, oppleves ikke som det for andre. Les mer om drikkepress.

Når det gjelder spørsmål 4 kan vi si at folk ruser seg enten de bor i rike eller fattige deler i ulike byer. Det er ofte et mer skjult misbruk blant de som er rike, mens det ofte blir mer synlig, og lettere lagt merke til i de fattigere strøkene.

Legg igjen en kommentar