Mann går fast på Metadon hver morgen, legen har foreskrevet Antabus som han skal ta hver kveld. Vil den kombinasjonen gi godt resultat? Han ønsker dette selv, og kutte ut alkoholen. Metadonen er for et tidligere Heroin avhengighet. En mamma

Mann, 34 år fra Vestfold

Hvis det er en lege som har skrevet ut antabus og vet at vedkommende samtidig går på metadon, er nok dette en kombinasjon som kan kombineres. Metadon virker i hvoedsak på opioidreseptorer i hjernen slik at suget etter heroin hemmes, mens antabus vil virke som gift på inntak av alkohol. Disse to legemidlene virker på to ulike områder i kroppen.

Spør gjerne fastlegen om de to ulike legemidlene påvirker hverandre, i tilfelle hvordan. Du kan lese om metadon og antabus i Felleskatalogen.

Legg igjen en kommentar