Kan en sykepleier miste autorisasjonen dersom hun bruker amfetamin på fritiden? Dersom sykepleier forteller sin lege om sitt amfetaminbruk, kan da legen gå videre med dette slik at sykepleier kan miste sin autorisasjon? Er man pliktig som helsepersonell å informere om kollegas bruk av amfetamin på fritiden?

Kvinne

Hvis du tar kontakt med din lege og han vurderer at ditt amfetaminbruk kan gå utover  arbeidsutførelsen, kan taushetsplikten opphøre og legen kan melde fra til tilsynsmyndighetene. Får legen inntrykkav at amfetaminbruket høyst sannsynlig har innvirkning på arbeidsutførelsen, har legen meldeplikt til tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndighetene vil da sjekke opp forholdene rundt amfetaminbrukeren på jobb, om jobben blir gjort slik den skal, om det er kommet inn andre klager, om kollegaer merker noe, om pasientene blir forsømt på noen måte. Vurderinger angående sykepleieautorisasjon vil bli gjort etter dette.

Hvis et rusmisbruk kun skjer på fritiden og det ikke får noen som helst følger for jobben, vil nok ikke dette ha noe å si for hverken jobb eller autorisasjon. Vurderer fastlegen din det samme, vil ikke han melde fra til tilsynsmyndighetene heller.

Når det gjelder kollegaer, vil dette å melde fra hovedsakelig gå på skjønn og etiske valg. Vet kollegaer at amfetaminbrukeren er ruset på jobb, eller tydelig preget av rusbruket på jobb har de plikt til å melde fra.

I lov om helsepersonell §17 står det:

§ 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter

Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

 

 

Legg igjen en kommentar