Hei! Jeg lurer på om bruk av antipsykotiske medisiner kan være antagonisten til amfetamin? Kan dere skrive litt om dette. Jeg jobber med dobbeltdiagnosepasienter, og da er jo dette et aktuelt tema. På forhånd takk!
Kvinne, 49 år fra Vestfold

Her kommer et mer utdypende svar til deg.

Svaret på dette er nei. Dette skal vi forsøke å forklare.

Antipsykotiske legemidler (antipsykotika) karakteriseres farmakologisk som dopaminreseptorantagonister, selv om mange av dem også virker på andre reseptorer (5-HT (serotonin), α-adrenerge, H1 (histamin) og acetylkolin). De deles inn i to hovedgrupper: A) førstegenerasjonsantipsykotika (”typiske”) og B) andregenerasjonsantipsykotika (”atypiske”). Forskjellen mellom disse gruppene er ikke tydelig definert, men går ut på reseptorprofil, forekomst av ekstrapyramidale bivirkninger (mindre i atypisk gruppe), effekt på ”terapiresistente” pasienter og effekt på negative symptomer.

Amfetamin er klassifisert som et sentralstimulerende middel. Den virker ved å forårsake utskillelse av monoaminer (noradrenalin, serotonin og dopamin) fra nerveterminaler i hjernen. Adferdssymptomene forårsaket av amfetamin synes hovedsakelig å skyldes utskillelse av dopamin (ikke noradrenalin).

Det har vært hypoteser om at dopaminantagonister skal kunne blokkere og motvirke de subjektive effektene av amfetamin (som skyldes økt dopaminutskillelse). Men det er ikke så enkelt. Det er 5 subtyper av dopaminreseptorer i sentralnervesystemet (D1-5). Effekten av antipsykotiske legemidler formidles hovedsakelig via blokade av D2-reseptorer. Antipsykotiske effekter krever ca 80% blokkering av disse D2-reseptorene. I eksperimentelle dyrestudier har blokkering av D2-reseptorer ført til hemning av amfetaminindusert stereotyp atferd. I tidlige studier (fra 1970-årene) hos mennesker mente man å påvise at neuroleptika (antipsykotiske legemidler) kunne motvirke (”antagonize”) amfetamin-indusert psykopatologi. Men i nyere studier har man ikke klart å vise denne antagonist effekten hos mennesker.

Det har imidlertid kommet støtte for at kognitive symptomer hos schizofrene pasienter under behandling med typiske antipsykotika kan bedres ved tilførsel av D-amfetamin, uten forverring av de positive eller negative symptomene ved lidelsen. Det ble imidlertid uttrykt usikkerhet i forhold til om dette skyldes en positiv effekt av amfetamin på forstyrrelsene i dopaminsystemet som er en del av sykdomsprosessen ved schizofreni eller om det skyldes at amfetamin motvirker dopaminantagonisme forårsaket av antipsykotika. Det er også uttrykt usikkerhet i forhold til om dette skyldes amfetaminets effekt på dopaminsystemet eller om det er formidlet via andre neurotransmittere som amfetamin også påvirker (f.eks noradrenalin). Denne studien var ikke ment å anbefale behandling med D-amfetamin eller andre stimulerende midler til schizofrene pasienter med kognitiv svikt, men som en del av videre forskning på neurotransmittersystemer for å utvikle bedre, mer spesifikk behandling for denne pasientgruppen.

Legg igjen en kommentar