Er det farlig og ta 70 mg Vallergan og 90 mg Stilnoct på en gang? Hva kan skje?
Kvinne, 16 år

Ja, vi vil kategorisere dette som farlig. Hvordan kombinasjonen av disse to legemidlene påvirker hverandre kan vi imidlertid ikke gi deg noe godt svar på. Overdosering av Stilnoct alene kan føre til svekket bevissthet og koma.

Vi vil anbefale deg å kontakte en lege for å få best mulig svar. Uansett er den mengden du oppgir så høy at det vil være snakk om en overdosering! Når det gjelder spørsmål om forgiftninger og forgiftningsfare, anbefaler vi deg å kontakte Giftinformasjonen (22 59 13 00 – døgnåpen). De kan fortelle deg hvilke symptomer man får og hvilken behandling som er nødvendig. Du kan også lese mer om medikamentene i pasientutgaven av Felleskatalogen.

Hvis du har det vanskelig og ønsker å prate med noen, kan vi anbefale deg å ta kontakt med en Helsestasjon for ungdom, eller du kan forsøke den døgnåpne hjelpetelefonen til Mental helse (116 123).

Legg igjen en kommentar