heroin_litenHar fått i meg 16mg Subutex for noen timer siden. Var veldig heroinabstinent, men skal nå bruke heroin. Hva kan jeg gjøre for at Subutexen ikke skal blokkere for heroinen? Nøden!!!!!!
Kvinne, 33 år fra Østfold

Det er ikke noe annet å gjøre enn å vente til antagonist-virkningen («opioid-blokkeringen») i Subutexen går over. Hvis du ikke venter tilstrekkelig lenge, vil heroinen virke dårligere, eller ikke virke i det hele tatt.

Legg igjen en kommentar