paragraf_liten Hei. Jeg har en kjæreste på 19 som ble tatt for å selge 10 g hasj. Han venter på straff nå. Men vil ikke fortelle meg hvor lenge han må sitte. Jeg Uroer meg for dette hele tiden. Vet dere ca hvor lenge han må sitte inne i fengsel?
Kvinne, 15 år fra Østfold

Det er ikke noen lett situasjon for deg å være i, og det kan nok ta litt tid før dette er avgjort. Derfor er dere bare nødt til å vente og se det an. Hva slags straff han får, er ikke lett å si. Dette kommer an på om han tidligere er straffet, hvilke opplysningen som fremkommer i saken, og om det er skjerpende eller formildende omstendigheter.

Det er ikke sikkert han må sitte i fengsel pga. dette. Loven sier at Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år (§ 162).

 

 

Han kan kanskje få en betinget dom. Du kan ev. kontakte politiet på 02800 og spørre en av juristene der, spør gjerne etter jourhavende jurist.

Legg igjen en kommentar