rustlf-logo 75x67Hei. Jeg lurer på om det finnes noe forskning på sammenhengen rusbruk og flashbacks? Noen sier at det kan oppstå flashbacks selv etter 7 år etter at man sluttet å ruse seg! Er det gjort noen forskning på om det øker sannsynligheten med flashbacks hvis du tidligere i livet har ruset deg? Og er det evt. noen rusmidler dette er mer vanlig i forhold til enn andre? Hva er egentlig forskjellen på Flashbacks og hallusinasjoner?
Kvinne, 41 år fra Oslo

Hallusinasjoner er sanseopplevelser som ikke samsvarer med eksterne sanseinntrykk, og som derfor normalt ikke deles av andre. Hørselshallusinasjoner og synshallusinasjoner er vanligst, men alle sansemodaliteter kan berøres. Hallusinasjoner er vanlige ved psykotiske lidelser, men kan også opptre under påvirkning av enkelte psykoaktive stoffer. Til en viss grad kan milde hallusinasjoner også forekomme som et normalfenomen. For eksempel kan man uten grunn synes å høre sitt eget navn, eller synes å høre telefonen ringe. Synshallusinasjoner kan komme av mangel på søvn.

Flashbacks er spontant innsettende, forbigående gjenopplevelser av følelser, sanseinntrykk og tanker som tidligere ble opplevd under hallusinogen rus. Flashbacks inntrer uten bruk av rusmidler og kan komme helt uten forvarsel. Flashbacks vil kunne oppleves som alt fra behagelige til meget ubehagelige og skremmende. Flashbacks vil vare fra noen få sekunder til noen minutter, i sjeldne tilfeller flere timer. Flashbacks inntrer hos personer som har brukt hallusinogener (LSD, meskalin, psilocybin) og andre rusmidler der hallusinasjoner kan opptre (cannabis, ecstasy, fensyklidin). Sjansen for å oppleve flashbacks er større hos tidligere storbrukere enn hos dem som bare har brukt det aktuelle stoff noen få ganger. Det er ikke rapportert at flashbacks kan inntre senere enn 4–5 år etter siste bruk av rusmidler.

Den biologiske bakgrunn for opptreden av flashbacks er ikke kjent. Forekomst av flashbacks synes ikke å være knyttet til spesielle rusmiddelforårsakede skadevirkninger.

Generelt er det nok de rent hallusinogene rusmidlene (LSD, meskalin, psilocybin) som gir størst risiko for flashbacks. Du kan lese mer om denne gruppen rusmidler her.

Når det gjelder forskning på sammenhengen rusbruk og flashbacks, anbefaler vi deg å kontakte SIRUS og høre emd dem om de har noe på dette. De har et stort bibliotek, og meget hjelpsomme og greie med å finne litteratur.

Legg igjen en kommentar