cannabisHei. Jeg er 15, og har røyket hasj 9-10 ganger i vår. Har fått høre at det øker sjangsen for å bli psykotisk eller å trigge schizofreni. Psykiske lidelser ligger til familien, og jeg er veldig, veldig redd for at det kan ramme meg. Hva er oddsene?
Kvinne, 15 år fra Sør-Trøndelag

Studier viser at ungdom som prøver hasj har økt sannsynlighet for å utvikle psykose og schizofreni. Ungdom som bruker hasj jevnlig har oppimot en fordoblet risiko i forhold til de som ikke bruker. Her er generell informasjon, hvor det også står om risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner, og at hasj kan utløse psykoser og sinnslidelser som schizofreni hos disponerte individer. 

For ytterligere informasjon, les denne artikkelen.

Legg igjen en kommentar