paragraf_litenjeg lurer på hvilken straff man får om man er 18 år og kjøper alkohol eller snus/røyk til en som er under 18? kan den som er mindreårig bli straffet?
Kvinne, 17 år fra Hordaland

Ulovlig salg av alkohol og tobakk  til personer som er under aldersgrensen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder (jamfør § 10-1 i alkoholloven og § 10 i tobakkloven).

Den som er mindreårig blir ikke straffet. Men hvis politiet får vite om dette, er det ikke umulig at de kontakter den mindreåriges foreldre.

Legg igjen en kommentar