vinflaske og -glassDersom en inntar 1-2 små vinglass(somme tider kanskje 3 (i deciliter ca 0,5)) hver kveld, er man da avhengig/alkoholiker? tenker jo aldri på alkohol dagen derpå. Egentlig bare en vane før en tar kveld, slapper av etter en stresset dag, skuldrene senkes, sover veldig godt før en har lest i en god bok.
Kvinne, 51 år fra Hordaland

Hvorvidt dette er avhengighet eller ikke, kan vi ikke gi noe godt svar på. Avhengighet er ikke bare et spørsmål om antall enheter man inntar, men det er mange flere faktorer som spiller inn. Det finnes ingen sikre nedre grense for mengde og hyppighet av alkoholinntak for å utvikle avhengighet hos disponerte personer.

Når det gjelder mengde vil risikoen for skader på en rekke indre organer øke ved daglig inntak av tre alkoholenheter, for eksempel 3 små glass vin hver dag. Inntak tilsvarende ett til to små glass vin per dag, øker risikoen for enkelte kreftformer hos henholdsvis kvinner og menn, iflg en internasjonal ekspertrapport fra høsten 2007. Når det er sagt: for personer eldre enn 40-50 år synes det mulig at jevnlig inntak av moderate mengder alkohol, for eksempel ½ – 1 lite glass vin kan være gunstig med tanke på å hindre utvikling av hjerte-karsykdommer. Flere statistiske undersøkelser tyder på det. Men det kan være store individuelle forskjeller både når det gjelder gunstige og ugunstige virkninger, avhengig av eventuell samtidig tilstedeværelse av risikofaktorer.

Du kan lese mer om alkohol her, og om avhengighet her.

Legg igjen en kommentar