rustlf-logo 75x67Hei. Jeg lurer på om det finnes noen tall på hvor mange av de som ruser seg som har en vanskelig historie bak seg, som psykiske problemer, opplevd noe traumatisk o.l.? Som bruker det som en fluktvei nærmest. Og hvor mange som bare var nysgjerrige, og ble deretter avhengige?
Kvinne fra Oslo

(Tittelen er tilpasset innholdet i spørsmålet. Admin)

Vi kjenner dessverre ikke til noe statistikk av denne typen. Det er ikke så lett å «måle» denne typen ting; f.eks. hvorvidt en traumatisk opplevelse har ført til rusbruk. Det er heller ikke så lett å «måle» hvorvidt noen bruker rus som en fluktvei.

Det kan imidlertid tenkes at forskerne ved enten SIRUS, SERAF eller NOVA vet mer om dette. Vi anbefaler deg å snakke med dem.

Legg igjen en kommentar