er det farlig å innhalere kremtube gass? Er det farlig å sniffe liten dose paracet?
17 år fra Akershus

Det er ikke nødvendigvis farligere å sniffe paracet enn å ta det på annen måte, men det kan gi skader på slimhinnene dine. Det har ingen ruseffekt. Mye paracet er også skadelig for leveren.

Når du sier kremtube-gass, antar vi du mener lystgass, N2O. Lystgass kan forårsake akutte helseeffekter som hodepine, tretthet og kvalme. Det antas at langvarig eksponering for lystgass kan gi skader i nervesystemet. Ved hvilke nivåer slike skader kan inntre, er omdiskutert. Det er sterke holdepunkter for at lystgass kan ha en sammenheng med økt forekomst av spontanaborter, redusert fruktbarhet og økt grad av misdannelser hos barn født av lystgasseksponerte. Videre antas det at lystgass kan gi skade på arvestoffet. Holdes gassen inne i lungene tilfører man kroppen N2O, samtidig som du forhindrer at kroppen får oksygen. Dette er ingen heldig kombinasjon. Hvis ikke hjernen får oksygen kan den ta skade. Hjernen er svært følsom overfor mangel på oksygen, og vil innen få minutter uten oksygentilførsel ha fått permanenteskader. Du finner mer informasjon om dette på Erowid (på engelsk).

Legg igjen en kommentar