rustlf-logo 75x67Jeg jobber i rusfeltet. Mitt spørsmål er om det er viktig å ta/gi Subutex til faste tider på døgnet – f.eks. ca. kl. 08.00, eller kan det tillates at en pasient ber om dagsdosen sin på ettermiddagen for så å ta det på morgen igjen? Den lange halveringstiden tilsier vel at det bør tas ved ca. samme tid hver dag?
Kvinne, 61 år fra Oppland

I utgangspunktet bør buprenorfin tas til samme tid hver dag. Men om dette er et engangstilfelle, skulle det trolig ikke være noe stort problem. Vi anbefaler deg imidlertid å ta dette, og lignende spørsmål, opp med legen som har foreskrevet medikamentet til pasienten. Du kan for øvrig lese mer om buprenorfin/Subutex i Norsk legemiddelhåndbok.

 

 

 

Legg igjen en kommentar