Jeg ble nylig tatt for å røyke hasj offentlig med en kompis, og ettersom jeg satt med jointen i hånda da politiet kom, så vi ikke noe poeng i å nekte på det, så begge oppga personlig info. Begge er klar over at vi vil få en bot, men vi fikk ikke noe eksakt svar på omtrent hvor mye. Vi ble begge ransaket, men ingen hadde noe på seg. Hvor mye vil omtrentlig boten komme på?
Gutt, 19 år fra Oslo

Da det også gjøres en skjønnsmessig vurdering med bakgrunn i bl.a. tidligere straffer, finnes det ikke noe eksakt svar på dette. Retningslinjene tilsier imidlertid at forelegget blir på 2000 kr ved 1-2 gangers bruk, og 2500 kr om det dreier seg om flere gangers bruk.

Legg igjen en kommentar