rustlf-logo 75x67Hei! Jeg er en kvinne på 39 som har vært gift i 13 år. Mannen min har alltid hatt et ganske høyt alkoholforbruk, og når vi var yngre (og ikke hadde barn) så ble det en del festing i helgene. Etter at vi fikk ungene så har jeg sluttet å drikke alkohol, med unntak av et par fester i året, mens mannen min bare drikker mer og mer. Hans forbruk er mellom 6 og 10 øl pr dag midt i uka og mellom 18 og 24 øl pr dag (noen ganger mer) i helgene. Dette er et stort problem for vår familie, selv om han ikke innser det. Jeg har truet med å flytte og ta med meg ungene, og han «slutter» i en liten periode og så ender vi opp på samme sted igjen. Og i disse periodene så sier han at han selv ikke skjønner hvor mye han drikker. Hvordan kan han ikke skjønne det?? Grunnen til at jeg spør om han er alkoholiker er at jeg vet at når man slutter helt å drikke så får man abstinens, og dette har jeg aldri merket på mannen min de gangene han har «sluttet»…
Kvinne, 39 år

Vi er litt usikre på hva du egentlig spør om her. Hvis spørsmålet ditt er om din mann er alkoholiker eller ikke, så kan vi ikke svare et klart ja eller nei på det. Men det kan være verd å merke seg at for å kalles «avhengig,» eller «alkoholiker», er det ikke et nødvendig kriteriuim at man har abstinenser (mer om dette nedenfor). Og det kan også hende at fordi mannen din drikker så mye som han gjør, så «rekker ikke» abstinensene å inntre, rett og slett fordi han begynner å drikke igjen før de kommer. Det kan mao. godt hende at mannen din ville fått abstinenser hvis han bare hadde hatt lengre opphold.

Uansett: hvis det forbruket du her nevner er riktig, ville vi uten tvil si at din mann har et alkoholproblem. Forbruket hans ligger skyhøyt over hva som – etter Folkehelseinstituttets beregninger – regnes for et skadelig forbruk.

For å svare på spørsmålet om hvorvidt mannen din er alkoholiker, kan du ta utgangspunkt i følgende sett av kriterier fra et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV. Ifølge dette foreligger det avhengighet («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning
2. Abstinenssymptomer

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter
7. Bruken fortstetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger

Hvorvidt din mann er alkoholiker eller ikke, er kanskje ikke det viktigste alt i alt. Det vi tenker er det viktige her, er at hans forbruk er meget høyt, og at det skaper problemer. Og det vesentlige er da at han bør gjøre noe med det, hvis dere skal fortsette å ha en (god) relasjon, både som par og som familie. Vi skjønner godt at dette er et stort problem for deres familie. Det kan hende at du er nødt til å «sette hardt mot hardt». Faktum er at han drikker mye, så mye at det skaper store problemer. Om han «skjønner hvor mye han drikker» eller ikke, er i grunnen ikke det vesentlige.  Om han holder seg edru noen dager for å «pynte på» situasjonen og blidgjøre deg/dere, så synes dette rett og slett ikke å være nok. Hvis situasjonen skal bli bedre er det nødvendig at han foretar en varig endring av sine alkoholvaner.

Vi anbefaler deg å ringe oss på 08588 og snakke mer om situasjonen. Du kan også ta kontakt med et Veiledningssenter for pårørende og snakke med dem om din situasjon.

Legg igjen en kommentar