rustlf-logo 75x67Hei, I denne artiklen fastslåes det at GHB er mindre farlig enn cannabis, og at de begge er i samme rus-klasse. Dette har jeg store problemer med, i og med at GHB er dødelig, bl.a. Kan dere gi meg svar på hvordan GHB er mindre farlig?
Mann, 21 år fra Oslo

Vi vet ikke hvilken artikkel eller hvilken forskning du refererer til her. Det er mulig du snakker om en artikkel publisert i The Lancet av britiske forskere. Her er omtale av denne artikkelen. Når de har klassifisert på denne måten, er det på grunnlag av visse kriterier – som du kan lese om på lenken. Kriteriene er :

Som et resultat av kriteriene, får man nok en del litt merkelige utslag. Klassifiseringen i rus-klassene A-B-C er, hvis du refererer til denne undersøkelsen, et fenomen som gjelder Storbritania. Denne klassifiseringen har fått en del kritikk. I andre land, f.eks. Nederland, skiller man mellom lette og tunge narkotiske stoffer. I Norge har man ikke noe skille i det hele tatt: enten står et stoff på narkotikalisten, eller så gjøre det ikke det.

Vi kan ikke gi deg noe godt svar på spørsmålet ditt. Og når det gjelder fare for overdose, f.eks., så er vi enige med deg at GHB er farligere enn hasj. Det er mulig at forskerene i denne artikkelen mener at hasj, i Storbritania, samlet sett medfører større skade på samfunnet enn GHB. Men dette er som sagt ikke noe vi kan si så mye mer om.

 

 

 

Legg igjen en kommentar