paragraf_litenHei! Jeg oppbevarer normalt sett ca. 4-5 gram cannabis på rommet mitt, hva er straffen for å bli tatt med dette?
Mann, 18 år fra Akershus

 

Under forutsetning om at det er snakk om erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning, vil du normalt  få et forelegg (en bot) for dette. Grensen for forelegg varierer noe, men ligger på rundt 10 – 15 gram for hasj.

Legg igjen en kommentar