Hei! Jeg har nå røyket mye hver dag i 10 dager. Skal i førstegangstjeneste om 3 uker. Før dette har jeg ikke røyket mye (ca. 1 gang hver 3. uke). Hvor lenge vil thc kunne vises i urinen/blodet mitt?

Gutt, 20 år fra Akershus

 

Det er vanligst å bruke urinprøver for å påvise bruk av illegale rusmidler. Blodprøver (og i økende grad spyttprøver) brukes stort sett bare for å si noe om påvirkningsgraden (altså hvor påvirket man er på et gitt tidspunkt). I utgangspunktet vil THC (det viktigste virkestoffet i hasj) kunne påvises i urinen i opptil én uke etter én gangs bruk. THC er imidlertid fettløslig, og stoffet kan således lagres i fettvevet i kroppen. Om man røyker hasj oftere enn én gang i uken, vil dette derfor kunne føre til en opphoping av THC i kroppen, og det kan ta opptil 6-10 uker før man kan avlevere rene urinprøver.

I ditt tilfelle, med intens røyking over 10 dager, er det naturlig å anta at påvisningstiden blir lenger enn for et enkeltinntak. Akkurat hvor lang den blir, er det imidlertid vanskelig å uttale seg sikkert om. Antageligvis vil tre uker være tilstrekkelig tid for å få en ren (negativ) urinprøve, hvis du ikke røyker noe mer i mellomtiden, men du kan også være uheldig og avgi en positiv prøve.

 

 

Legg igjen en kommentar