rustlf-logo 75x67Hvordan de narkotiske stoffene virker på den som tar dem ?
Kvinne, 13 fra Østfold

Grovt sett kan man dele de ulike stoffene inn i tre grupper ut i fra hva slags hovedvirkninger de har; Dempende, stimulerende og hallusinogene, men ikke alle stoffer passer inn i disse tre gruppene. De dempende stoffene gjør deg sløv, treg og søvnig. I tillegg er det fare for å ta en overdose, som kan føre til pustestans og død. Typiske dempende stoffer er heroin, benzodiazepiner og GHB. De stimulerende stoffene gjør deg rastløs og pratsom, og skaper en følelse av å ha økt energi. I tillegg fører de til at man får mindre sult- og søvnbehov. Typiske stimulerende stoffer er amfetamin og kokain. De hallusinogene stoffene fører til sansebedrag og vrangforestillinger. Typiske hallusinogene stoffer er LSD og fleinsopp. Om du ønsker mer informasjon om ulike narkotiske stoffer anbefaler vi at du tar en titt på de lenkene vi henviser til her . Denne artikkelen hos Folkehelseinstituttet forteller mer om de ulike rusmidlene og hva de har til felles.

Legg igjen en kommentar