rustlf-logo 75x67Hei! Jeg har eksperimentert med lystgass i snitt 2-3 ganger i måneden – i perioder store mengder – i ca 13-14år. Har de siste årene merka at hvis jeg holder gassen inne LENGE(klarer ca 2 minutter 2 ganger på rappen) så kjenner jeg det mye sterkere og lengere enn når jeg pusta gassen inn og ut av ballong/pose (noe som jo ikke er så rart).

Greia er at jeg nå ofte får sterke spasmer(må sitte for ikke å dette eller slenge megselv inni noe) og korte blackouts, noe jeg aldri kjente spor av før. Er lystgass farligere enn jeg har trodd? Jeg lurer rett og slett på farer ved og under bruk, og bivirkninger ved langtidsbruk?
Mann, 30 år fra Buskerud

Lystgass:
Lystgass er det samme som dinitrogenoksid. Det er en fargeløs gass med formelen N2O. Lystgass ble første gang brukt som anestesimiddel på midten av 1800-tallet og har siden vært mye i bruk. Lystgass brukes vanligvis i kombinasjon med andre anestesimidler for å vedlikeholde anestesi. Gassen brukes ved de fleste operasjoner på sykehus, under fødsler og på enkelte tannklinikker.

Helseeffekter ved eksponering:
Lystgass tas opp via lungene. I eksponeringsnivåer som ikke gir narkose, kan gassen forårsake akutte helseeffekter som hodepine, tretthet og kvalme. Det antas at langvarig eksponering for lystgass kan gi skader i nervesystemet. Ved hvilke nivåer slike skader kan inntre, er omdiskutert. Det er sterke holdepunkter for at lystgass kan ha en sammenheng med økt forekomst av spontanaborter, redusert fruktbarhet og økt grad av misdannelser hos barn født av lystgasseksponerte. Videre antas det at lystgass kan gi skade på arvestoffet.

Holder du gassen inne i lungene tilfører du kroppen N2O, samtidig som du forhindrer at kroppen får oksygen. Dette er ingen heldig kombinasjon. Hvis ikke hjernen får oksygen kan den ta skade. Hjernen er svært følsom overfor mangel på oksygen, og vil innen få minutter uten oksygentilførsel ha fått permanenteskader. Å innhalere, for så å holde pusten i 2 min. frarådes sterkt!

Lurer du på mer anbefaler vi deg å ringe gifttelefonen: 22591300

Legg igjen en kommentar